School voor Speciaal Basisonderwijs Noorderlicht

De Schans 135, 5011EN - TILBURG


Website van de school


Schoolondersteuningsprofiel


Link naar de website van onderwijsinspectie


Dit is een school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) of een school voor Speciaal Onderwijs (SO).

De basisscholen van Plein 013 werken nauw samen met de scholen voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) en de scholen voor Speciaal Onderwijs (SO). De basisschool waar u uw kind schriftelijk aanmeldt heeft de plicht om u te helpen bij het vinden van een passende plek voor uw kind. Deze basisschool helpt u op weg als een verwijzing naar een Speciaal Basisonderwijs (SBO) of een school voor Speciaal Onderwijs (SO) nodig is.

Als u uw kind rechtstreeks aanmeldt bij een school voor Speciaal Basisonderwijs of Speciaal Onderwijs, heeft die school daarvoor toestemming van het samenwerkingsverband nodig. Dit noemen we een toelaatbaarheidsverklaring. Het samenwerkingsverband geeft een toelaatbaarheidsverklaring af als dit past bij de ondersteuningsbehoefte van uw kind.

alt


.