Over deze website


U zoekt een passende school voor uw kind, en uw kind heeft iets extra's nodig. Met deze site kunt u de juiste school vinden.

De informatie voor ouders is samengesteld op basis van de schoolondersteuningsprofielen uit 2015 van alle scholen van Plein 013.

In de wet Passend onderwijs staat dat elke school minimaal eens in de vier jaar haar schoolondersteuningsprofiel vaststelt.


Een passende school


Ik weet de naam van de school waarover ik informatie wil

Ik zoek een school die bij mijn kind past

Ik zoek een school voor speciaal (basis)onderwijs